Aafke over De Waterheuvel

“Voor groei en herstel van mensen die psychische kwetsbaar zijn, kijken we wel als organisatie, maar niet als mens naar iemands verleden of waarom je bij ons terecht bent gekomen. We benaderen mensen veel meer vanuit een bepaalde gelijkwaardigheid. Binnen psychiatrische zorg wordt vaak gekeken van waaruit je komt, waar je heen wilt en hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Bij De Waterheuvel werken we niet volgens het principe van coaching in de vorm van praatsessies. Elke dag gaan we gewoon aan de slag met wat er in het clubhuis moet gebeuren.”

“Samen de lunch bereiden is een belangrijke gebeurtenis, maar ook het bemensen van de receptie. Voor anderen leden is een spelletje spelen en sociale interactie hebben voldoende. Het model is heel simpel. Iedereen is welkom en vanuit gelijkwaardigheid kun je meedoen. Daaromheen hebben we mooie werkprojecten waar mensen gebruik van kunnen maken. Wie wil doorstromen of een opleiding wil volgen kan dat doen. Mensen werken aan hun herstel, maar met elkaar.”

“De focus ligt op ‘samen doen’ en wat jezelf daarbinnen kunt doen. Vandaaruit gaan mensen groeien.”

Aafke - De Waterheuvel

“De focus ligt op ‘samen doen’ en wat jezelf daarbinnen kunt doen. Vandaaruit gaan mensen groeien.”

“De focus ligt op ‘samen doen’ en wat jezelf daarbinnen kunt doen. Vandaaruit gaan mensen groeien.”

Aafke - De Waterheuvel

Het eerste clubhuis dat ooit is ontstaan in New York staat model voor een wereldwijd netwerk van bijna 400 clubhuizen. Overal op de wereld, van Afghanistan tot Tokio wordt gewerkt volgens het clubhuismodel. In Nederland is er maar één clubhuis en dat is De Waterheuvel. Wat we doen is daardoor vrij uniek. Voor trainingen en conferenties bezocht Aafke clubhuizen in Londen en Stockholm en Denemarken.

“Zodra het over het clubhuismodel gaat, merk je dat iedereen ineens dezelfde taal spreekt. Je merkt dat elk clubhuis dezelfde sfeer heeft.”

“Leden geven bijna altijd aan dat ze hier gewoon zichzelf kunnen zijn en ook vrienden maken. Dit is een echte meerwaarde van het clubhuismodel. In je eentje thuis maak je geen contact. We proberen elke keer mensen opnieuw uit te nodigen om mee te doen, om mee te denken. Steeds opnieuw. Ook al zegt iemand honderd keer ‘nee’, het kan zomaar zijn dat het een keer ‘ja’ is. Je weet niet van tevoren wat iemand al heeft moeten doorstaan voordat hij hier naartoe komt. Dus het kan zijn dat iemand al heel veel werk verzet heeft. Dan kan het al heel zwaar zijn om überhaupt je bed uit te komen om stappen te zetten. Het is daarom niet eerlijk om van iedereen hetzelfde te verwachten. We geloven erin dat iedereen doet wat op dat moment kan. Vanuit die gelijkwaardigheid gaan mensen zich veilig, geïnspireerd en gemotiveerd voelen om mee te doen.”

Lees meer verhalen

Daniel - De Waterheuvel

Daniel

Petra - De Waterheuvel

Petra

Eddy - De Waterheuvel

Eddy

Ella - De Waterheuvel

Ella

Michel - De Waterheuvel

Michel