Informatie voor leden

Sarphatistraat 41, 1018 EW Amsterdam

Lid Worden Van De Waterheuvel

Vertrouwenspersoon

Leden kunnen klachten en/of meldingen doen, die betrekking hebben op De Waterheuvel, bij een vertrouwenspersoon. Hiervoor kunnen leden van maandag tot en met vrijdag een beroep doen op:

Lina - Vertrouwenspersoon De Waterheuvel
Frank Schneider - De Waterheuvel

Frank Schneider

06-23513311 of via cvp.schneider@kpnmail.com

Reach out

De geregistreerde aanwezigheid van leden wordt opgenomen in Salesforce, om de reach out te ondersteunen. Leden, die een tijd afwezig zijn, kunnen worden benaderd met een telefoontje, mailtje of kaartje vanuit de Reach Out. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt hiervoor toestemming gevraagd en afgesproken op welke wijze contact gezocht mag worden. Leden werkzaam voor de Reach Out tekenen een verklaring dat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de leden.

Nieuwsbrief

Je kan hier aangeven of je de (digitale) wekelijks nieuwsbrief wilt ontvangen: hiervoor wordt je emailadres toegevoegd aan de verzendlijst.
*Je kan je ten alle tijden afmelden, jouw emailadres zal uit de verzendlijst worden verwijderd. 

Registratie aan- en afwezigheid

Dagelijks wordt aan- en afwezigheid van leden, staf en gasten genoteerd bij de balie. Deze registratie op naam wordt verzameld en bewaard ter verantwoording voor de gemeente en voor uitbetaling tegemoetkoming reiskosten van leden. De registratie is ook belangrijk voor de BHV, zodat we bij calamiteiten weten wie in het pand aanwezig is. De ingevulde registratielijsten worden in mappen in afgesloten kasten bewaard.

Rechten

Je hebt als lid van De Waterheuvel recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht over eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over deze rechten vind je hier.

Mocht je van deze rechten gebruik willen maken, dien je een schriftelijk verzoek in bij onderstaande contactpersoon. De Waterheuvel geeft binnen 4 weken na ontvangst verzoek uitsluitsel of zij aan het verzoek voldoet.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op. Meer informatie hierover vind je hier.

Contactpersoon informatiebeveiliging : Petra Nieuwlaat, directeur De Waterheuvel.

Contact opnemen met
De Waterheuvel