Organisatie & werkwijze

De Waterheuvel is een zelfstandige stichting met een onafhankelijk bestuur, een directeur, 7 stafleden en ruim 150 actieve leden. De missie van De Waterheuvel is om het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid te verbeteren. Om dit te bereiken wordt er gewerkt aan de hand van het clubhuismodel. Het clubhuismodel gaat uit van de behoefte van mensen om ergens bij te horen, om zich veilig te voelen, om nuttig te zijn en om relaties met anderen te onderhouden. In deze behoefte wordt in het clubhuis voorzien door dat leden, samen met een kleine staf, het clubhuis, in al zijn facetten, draaiende houden. Deze, bewezen, effectieve werkwijze is vastgelegd in zogenaamde standards.

Standards

De internationale standards voor clubhuizen, die door consensus overeengekomen zijn door de wereldwijde clubhuisgemeenschap, staan aan de basis van het clubhuismodel voor rehabilitatie. De principes die in deze standards zijn vastgelegd, vertegenwoordigen de kern van het succes van de clubhuisgemeenschap in het helpen van mensen met een geestelijke ziekte om ziekenhuisopnames te voorkomen, terwijl ze sociaal, financieel, leertechnisch en beroepsmatig doelen realiseren. De standards dienen ook als een “grondwet” voor leden en een gedragscode voor staf, bestuur en directeuren. De standards vereisen dat een clubhuis een plek is die zijn leden respect en mogelijkheden biedt.

De standards vormen de basis voor het beoordelen van de kwaliteit van een clubhuis, door middel van het accreditatieproces van Clubhouse International.

Elke twee jaar herziet de wereldwijde clubhuisgemeenschap deze standards, en wijzigt deze als dat nodig wordt geacht. Het proces wordt gecoördineerd door het Standards Herzieningscomité van Clubhouse International, dat bestaat uit leden en staf van door Clubhouse International geaccrediteerde clubhuizen van over de hele wereld.

Work-ordered-day

Het dagelijkse werk in het clubhuis is georganiseerd in een gestructureerd systeem, wat in de clubhuiswereld de “work-ordered-day” wordt genoemd. De work-ordered-day is een 8-urige werkdag, van maandag tot en met vrijdag, parallel aan de gebruikelijke werktijden. Leden en staf werken “side by side”, als collega’s, om het werk dat gedaan moet worden uit te voeren. Er vinden geen therapieën, dagbehandelingen of medicijnadvies plaats.

Het Clubhuis is georganiseerd in één of meer werk-units. Elk van deze units heeft voldoende staf, leden en betekenisvol werk om te waarborgen dat elk lid betrokken kan worden bij een volledige werkdag. Er worden unit-vergaderingen en -bijeenkomsten gehouden om het werk van de dag te plannen, te organiseren en om de onderlinge band te versterken. Leden krijgen voor hun werkzaamheden in het clubhuis nooit betaald.

Werkplan

De Waterheuvel werkplan 2021-2022

*Werkplan 2024-2026 verschijnt binnenkort!

Steun ons met een donatie