Over De Waterheuvel

De Waterheuvel is een gemeenschap van mensen met een psychiatrische achtergrond die dagelijks samenkomt in een clubhuis aan de Sarphatistraat te Amsterdam. Gezamenlijk houden de clubhuisleden en -stafleden het clubhuis draaiende. Dit leidt tot sociale contacten, steun en zingeving. Het isolement dat vaak samengaat met psychische kwetsbaarheden wordt zo doorbroken. Het clubhuis is ook een plek om te ontdekken wat iemand wél kan, in plaats van te focussen op de beperking die iemand heeft.

Keuzevrijheid

Het lidmaatschap van het clubhuis is vrijwillig. Leden hebben geen verplichting om naar het clubhuis te komen. Verder mogen ze zelf bepalen waar ze aan deelnemen. Door deze vrijheid kunnen leden experimenteren met het maken van keuzes. Dit kan gaan over werkzaamheden die ze willen verrichten, over wanneer ze komen, over het meedoen aan vergaderingen en activiteiten, en over welke contacten ze aangaan. Het wordt gewaardeerd als een lid iets bijdraagt.

De Waterheuvel - Keuzevrijheid
De Waterheuvel - Lid Voor Het LevenDe Waterheuvel - Lid Voor Het Leven

Lid voor het leven

Lidmaatschap van het clubhuis is voor het leven. Ook als je (om wat voor reden dan ook) een paar jaar geen gebruik hebt gemaakt van De Waterheuvel, ben je daarna nog altijd van harte welkom om weer deel te nemen. Een levenslang lidmaatschap verlaagt de drempel om weer gebruik te maken van De Waterheuvel na een periode van afwezigheid, en bevordert bovendien het gemeenschapsgevoel binnen het clubhuis.

De Waterheuvel - Lid Voor Het LevenDe Waterheuvel - Lid Voor Het Leven

The “need to be needed”

Op De Waterheuvel zijn de leden nodig. Zonder hun inzet kan De Waterheuvel niet functioneren. Er zijn zes betaalde stafleden die de continuïteit waarborgen, maar ze zijn bewust in de minderheid om ervoor te zorgen dat het werk niet zonder leden gedaan kan worden. Leden en stafleden werken zij aan zij. Gelijkwaardigheid staat hoog in het vaandel. Alle ruimtes in het clubhuis zijn toegankelijk voor iedereen, elke commissie bestaat uit leden en stafleden, en leden en staf hebben evenveel zeggenschap. Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus en na uitwisseling van ideeën en argumenten.

Steun ons met een donatie