Bestuur

Bestuur

Het bestuur van stichting De Waterheuvel is eindverantwoordelijk voor het inhoudelijk en zakelijke beleid, de financiering, jaarplan, begroting, jaarrekening en andere voorkomende zaken. Voorbereiding en uitvoering van het inhoudelijke en zakelijke beleid zijn gedelegeerd aan een directeur. Het bestuur overlegt gemiddeld 5 keer per jaar met de directeur. Het bestuur van de Waterheuvel telt negen leden en bestaat nu uit:

Jeroen Steenbrink (voorzitter), Ronald Prins (penningmeester), Michiel de Leeuw (bestuurslid), Annerieke Vonk (bestuurslid), Freek Ossel (bestuurslid), Kees Apeldoorn (adviserend bestuurslid), Marc Dufloo (adviserend bestuurslid) en Cindy Hamersma (adviserend bestuurslid)

Voor rechtstreeks contact met het bestuur kunt u mailen naar bestuur@waterheuvel.nl

De directeur van de Waterheuvel, Petra Nieuwlaat, geeft leiding aan zes stafmedewerkers, een conciërge en aan de coördinator van de Werkleerschool.

Financiën

De belangrijkste financier van De Waterheuvel is de gemeente Amsterdam op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

De Waterheuvel streeft naar meer onafhankelijkheid, hiervoor is o.a. de Waterheuvel Foundation opgericht die als doel heeft andere geldstromen naar zich toe te trekken.