Petra over De Waterheuvel

Directeur van De Waterheuvel

Amsterdammers met een psychiatrische achtergrond vinden binnen De Waterheuvel een waardige omgeving waar ze op zinvolle wijze kunnen werken aan herstel. Dit heeft alles te maken met het gehanteerde clubhuismodel. Onder leiding van directeur Petra Nieuwlaat, houden clubhuisleden en stafleden op basis van gelijkwaardigheid De Waterheuvel draaiende. 

“Ons uitgangspunt is dat mensen in een kwetsbare fase behoefte hebben aan menselijk contact. Isolement is vaak een grotere bedreiging dan de psychische problemen zelf. De staf kenmerkt zich door grote betrokkenheid, werken vanuit gelijkwaardigheid en positieve houding. De Waterheuvel heeft ongeveer 170 actieve leden. Sommigen waaien een paar maal per week even aan. Anderen komen om te eten en weer anderen zetten zich meerdere keren per week vol overgave in op een van de units. Het mag allemaal. Elk clubhuismember geeft zelf richting aan wat op dat moment nodig is op het eigen pad naar herstel. Mensen groeien hier in hun eigen tempo. Zonder druk.” 

“We zien mensen aanhaken en zo hun rol pakken. Iedereen vindt zijn weg. Het is geweldig hoe dat werkt.”

Petra - De Waterheuvel

“We zien mensen aanhaken en zo hun rol pakken. Iedereen vindt zijn weg. Het is geweldig hoe dat werkt.”

“We zien mensen aanhaken en zo hun rol pakken. Iedereen vindt zijn weg. Het is geweldig hoe dat werkt.”

Petra - De Waterheuvel

Een plaats zonder (voor)oordeel

De Waterheuvel is een omgeving zonder oordeel. Waar je gelijkgestemde mensen kunt ontmoeten binnen het principe van een clubhuis. Dit principe is gebaseerd op een wisselwerking. Iedereen die hier komt, is een waardevol lid van de gemeenschap. In een veilige, liefdevolle omgeving ben je welkom om te werken aan je herstel. Zinvol je steentje kunnen bijdragen in een gemeenschap waar je welkom en nodig bent, is een van de voorwaarden voor de geestelijke gezondheid. Iedereen levert als lid een zinvolle bijdrage en krijgt daar ook iets zinvols voor terug. De Waterheuvel hanteert de uitgangspunten die ook bij de, meer dan 300 clubhuizen wereldwijd, gevolgd worden. “

“Gelijktijdig staat elk clubhuis op zichzelf en heerst er binnen de Waterheuvel een democratische structuur. Leden hebben inbreng over bijvoorbeeld activiteiten, maar ook over hun inzet binnen De Waterheuvel. Voor de een is uit bed komen en een paar uur hier zijn al heel wat. Voor iemand anders betekent De Waterheuvel een fijne werkplek waar ze nuttig werk verrichten in bijvoorbeeld de keuken, aan de receptie of binnen de ‘reach out’, ons eigen communicatienetwerk richting leden die het even niet redden om te komen. Sommige leden gebruiken De Waterheuvel om door te stromen naar betaald werk. We werken hiervoor samen met mooie bedrijven.”

“Mensen vinden De Waterheuvel via hun begeleider of behandelaar. Tijdens een kennismakingsgesprek vragen we wat mensen zouden willen? Dit gaat bijna altijd over het willen ervaren van structuur en het aangaan van sociale contacten. Mensen die ondersteuning nodig hebben, hebben al snel veel verticale relaties. Hulpverleners zijn opgeleid systematisch te werk te gaan. Er worden doelen vastgesteld, een plan opgesteld en geëvalueerd. Voor sommige mensen werkt dit niet. Die zitten in de lappenmand en kunnen die stappen niet maken.”

Horizontaal contact

“Ook wij weten wat er bij onze leden speelt, maar dit komt voort uit horizontaal contact. Omdat wij als gelijkgestemden samen binnen het clubhuis aan de slag zijn, houden we als vanzelf een vinger aan de pols. De veilige, liefdevolle omgeving die we hebben gecreëerd wordt goed bewaakt. Soms betekent dit ook dat er ingrijpen moet worden en iemand even niet kan komen. We houden dan op een andere manier contact. Niemand krijgt het signaal dat je hopeloos bent. Niemand wordt voor altijd geschorst of buitengesloten. We geloven in het potentieel van onze leden. Dat mensen met een psychiatrische achtergrond soms terugvallen betekent niet dat ze een heleboel ook wél kunnen.”

Lees meer verhalen

Aafke - De Waterheuvel

Aafke

Daniel - De Waterheuvel

Daniel

Eddy - De Waterheuvel

Eddy

Ella - De Waterheuvel

Ella

Michel - De Waterheuvel

Michel